Crafting Normative Messages to Protect the Environment (Cialdini 2003)

👥= ✅ 🎓= 669 🔬 = kvantitativ metod

Används i inlägg

The Devil is in the Details: Vilka är kanalfaktorerna som förhindrar ert utvecklingsarbete?

Referens: Cialdini, R. B. (2003). Crafting Normative Messages to Protect the Environment. Current Directions in Psychological Science, 12(4),