Through the lens of learning: How the visceral experience of learning reframes teaching. Using experience for learning (Brookfield 1993)

👥= Bok (kapitel) 🎓= 83 🔬 = forskningsöversikt / undervisningsfilosofi

Används i inlägg

Relationen - en pedagogisk urkraft (I): Kan man skapa kemi mellan läkare och elev?

Referens: Brookfield, S. (1993). Through the lens of learning: How the visceral experience of learning reframes teaching. Using experience for learning. The Society for Research into Higher Education, 21-3.