Perspective taking: Imagining how another feels versus imagining how you would feel (Batson et al 1997)

👥= ✅ 🎓=581 🔬 = kvantitativ metod

Används i inlägg

Relationen som pedagogisk urkraft (I): Kan man konstruera kemi mellan lärare och elev?

Referens: Batson, C. D., Early, S., & Salvarani, G. (1997). Perspective taking: Imagining how another feels versus imagining how you would feel. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(7), 751-758.