Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning (Bjork & Bjork 2011)

👥= Bok (kapitel) 🎓= 113 🔬 = forskningsöversikt

Används i inlägg

Underlätta för elevens lärande genom att försvåra för dem

Referens: Bjork, E. L., & Bjork, R. A. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. Psychology and the real world: Essays illustrating fundamental contributions to society, 56-64.