Erroneous Examples as Desirable Difficulty. In Artificial Intelligence in Education (Adams et al 2013)

👥= ❓Kapitel i bok 🎓=1 🔬 = kvantitativ metod

Används i inlägg

Underlätta för elevens lärande genom att göra det svårt för dem

Referens: Adams, D. M., McLaren, B. M., Mayer, R. E., Goguadze, G., & Isotani, S. (2013, January). Erroneous Examples as Desirable Difficulty. In Artificial Intelligence in Education (pp. 803-806).