Pedagogiska referensgrupper

Detta är sidan för pilotgrupperna för projektet Pedagogisk Referensgrupp. De pedagogiska referensgrupperna är tänkta att bli ett verktyg för skolan att utveckla de sätt på vilka vi skapar miljöer och tillfällen för lärande. Det mesta av lärares egen fortbildning och utveckling sker skiljt från er elever och oftast till och med utan att ni blir tillfrågade vilka delar av skolans och lärarnas arbete som behöver utvecklas. På TEG har vi i många år använt pedagogiska djupintervjuer när eleverna tar studenten, och det vi har märkt i dessa intervjuer är hur oerhört mycket viktig information och kunskap om lärande som ni elever sitter på, och vi vill gärna utveckla det konceptet till att också gälla er som går på skolan just nu. Vi börjar i en liten skala, för att förhoppningsvis snart växa och inkludera fler och fler elever. 

 
IMG_0260.jpg

Skolan kan inte vara en fabrik - och eleven är inte en produkt

Det finns mycket skolforskning som pekar på att eleven ofta ses som en del av ett större logistiskt pussel som skall lösas, inte som en människa som har en komplex och mångfacetterad relation till skolan, ämnena, lärarna och sina kamrater. Visst kan det vara enklare att ignorera att verkligheten inte är enkel - men varför skall man i sådana fall driva en skola?

IMG_0258 2.jpg

Vad är design Thinking?

Utgångspunkten för vårt arbete är konceptet "design thinking", som enkelt uttryckt går ut på att organisationen som vill utveckla något hela tiden är i kontakt med den grupp som utvecklingen berör - i vårt fall er elever. Pedagogerna kommer förstås också med mycket kunskap och erfarenhet, och dessutom har vi ofta ett perspektiv som kan komplettera elevperspektivet. Vi vill dock med detta projekt en gång för alla slå fast att det är elevperspektivet på undervisningen som är det viktigaste, och det som vi måste sträva efter ska forma allt vi gör.

IMG_0257.jpg

Pedagogiska grundtankar

För att ni skall utveckla er förmåga att sätta ord på era tankar kring skolan och lärande så kommer vi hela tiden försöka att ha ett ben i teori och forskning om hur lärande, pedagogik och didaktik fungerar. Det är samtidigt viktigt att ni känner att ni inte är alltför bundna av skolans, klassens och lektionens traditionella ramar. Vi tror att mycket av den undervisning som bedrivs i svenska skolor idag är nedtyngd av just traditioner och outtalade överenskommelser mellan lärare och elever, men vi tror också att det knappast finns någon bättre utgångspunkt än elevens eget perspektiv för att förändra det som behöver förändras.

Följ vårA arbetsprocesser här