Inledning till Ekonomisk Historia

Den ekonomiska historien är kanske den mest grundläggande berättelsen om mänskliga samhällen och relationer. Ekonomi som vi ser det idag handlar ofta om abstrakta saker som kan vara svårbegripliga: aktier, optioner, kvartalsrapporter etc. Men i sin mest grundläggande form handlar ekonomi om ytterst konkreta saker: hur vi fördelar ändliga resurser mellan olika individer eller grupper, hur vi skapar förutsättning för vårt samhälle, men ytterst också hur vi relaterar oss till varandra.

 
 
Money_Cash.jpg

Vad är pengar?

Det gäller att komma ihåg att pengar inte är något naturgivet som måste uppstå i en kultur eller civilisation. I själva verket är det en relativt modern uppfinning som får ordentlig betydelse först under de senaste två tusen åren. I det här avsnittet går vi igenom varför pengar uppstår när de uppstår, vilka alternativ som finns, samt vilka olika typer av valutor som vi människor använder.


1400-tal: Kapitalismens genombrott

Under medeltiden minskar användandet av pengar, inte minst eftersom de stora imperierna (i vilka pengarna först uppfanns) är på tillbakagång under denna tid. Men kring medeltidens slut så kommer teknisk, politisk och religiös utveckling åter tvinga fram behovet av pengar. Detta avsnitt skall försöka förklara varför.


1600-tal: Företagen

 


Ekonomiska teorier

asdasdasd