Inledning

Om det vore så enkelt att vi alltid kunde lita på oss själva och på varandra så skulle historikerns arbete vara relativt enkelt. Tyvärr är det inte så - och det är intimt sammankopplat med vilka behov som evolutionen premierat; eftersom evolution handlar om att leva eller dö så har ju historiskt sett de bäst lämpade organismerna överlevt i större utsträckning än de mindre lämpade. Men vad det innebär att vara "lämpad" varierar ju i historien, framförallt under de senaste århundradena.


Spara energi

Vår hjärna har utvecklats under en tid i historien då det framför allt har varit viktigt att spara energi. I det överflöd vi lever i idag (där problemet ofta är att vi har för mycket av det goda) är ju dessa energisparande "funktioner" mindre viktiga eller kanske ens rimliga, men det tar ju som bekant evolutionen inte hänsyn till; hjärnan är det organ i kroppen som tar mest energi, och ju mer den kan spara desto bättre.

Hur går detta "sparande" till? Dels kan man se det i hur våra kroppar är utformade (vår relativt korta mag-tarmkanal är exempelvis ett sätt för kroppen att ta energi från matspjälkningen och istället lägga på hjärnan), men också hur vi beter oss i vissa situationer. Tänk exempelvis på hur lite man tänker på vad man gör när man gör något som man gjort väldigt många gånger tidigare. Trots att det är rätt avancerat att själv hitta hem från skolan (det är ju inget man skulle låta ett litet barn göra) så är det ingen utmaning för dig. Det är förmodligen till och med så att du kan göra det utan att tänka. Iallafall minns du säkerligen inte så mycket av promenaden/resan när du väl kommer hem - om det inte hände något oförutsett. Men samtidigt var det nog väldigt ansträngande första gången du skulle ta dig hem från din nya skola. En ny resväg innebär att massvis med energi spenderas på att försöka orientera dig och hitta rätt, men när man gjort det några gånger så går kroppen på "autopilot".


Alla har vi flera olika sätt att tänka. I stora drag kan man säga att vi antingen tänker "snabbt" och omedvetet eller "långsamt" och medvetet. Det man upplever när man kan börja göra saker "utan att tänka" är att den aktuella saken har "flyttats" från det energikrävande långsamma tänkandet till det energieffektiva och snabba tänkandet. Du har säkert märkt att du i olika ämnen slipper tänka på vissa saker, de bara "poppar upp" i huvudet. När du var liten och skulle räkna matematik så kämpade du säkert med exempelvis 3 x 6, men idag så ser du svaret utan att tänka, för i din hjärna så har enklare multiplikation, som är grunden till mycket annan matematik, automatiserats. På samma sätt behöver du inte tänka så mycket på hur du läser när du läser, eller på vad grundläggande saker heter på engelska. 

Detta är ju först och främst positivt - det är ju målet med mycket av lärandet att just bli automatiskt. Samtidigt finns det en fara med att detta tänkande inte sker "synligt" - det kan ju smyga sig in fel och tokigheter som kan bli svåra att upptäcka eftersom tänkandet går på "autopilot".

Att tänka snabbt och att tänka långsamt


Bias

Denna typ av fel som kan uppstå när vi tänker för snabbt brukar kallas "bias". Det finns mängder av olika bias, men alla har det gemensamt att vi alla kan drabbas av dem då och då, och att vi drabbas av vissa av dem hela tiden. Mycket av arbetet med att "tänka kritiskt" eller arbeta "vetenskapligt" är bara andra ord för att försöka tänka aktivt och inte låta vårt snabba tänkande lura oss. Nedan så sammanfattas några av de viktigaste "bias" vi utsätts för.

  • Konfirmationsbias
  • Availability bias

Lyssna