LASSE_BJORKLUND
IMG_0121.jpg

Jag heter Lasse Björklund och arbetar som förstelärare med fokus på vetenskaplighet i skolan och engelskdidaktik. I mitt uppdrag som förstelärare ingår att aktivt sprida tips, tankar och goda idéer om mina ämnen och om skolan i stort.

FullSizeRender.jpg