Modern ekonomisk historia

Under den här tidsperioden kommer de första varianterna av kapitalism, och det är nu det ekonomiska tänkandet börjar likna det vi har idag - med räntor, lån, banker osv. Det tidigmoderna ekonomiska tänkandet uppstår som en konsekvens av att människan genomgår sin första globalisering, i det att Europa upptäcker att det finns en värld, och människor, på andra ställen på jorden. Detta öppnar upp nya marknader och handelsvägar.

Viktigaste och mäktigaste regionerna under denna tid är södra Europa, främst stadsstaterna i det vi idag kallar Italien (Venedig, Genua, Florens), som finansierade upptäcktsresorna som genomfördes av Spanien och Portugal, men till slut förlorar det mäktiga Spanien inflytande, inte minst efter ett misslyckat men långdraget krig mot Nederländerna.


1600-1750

Handeln blir global

Under denna period moderniseras det ekonomiska tänkandet, och begrepp som kapital blir viktigare än det som tidigare betraktats som rikedomar, dvs. guld, silver och ädla stenar. I först och främst Nederländerna så sker det en övergång ifrån handel till finanser, dvs. från fokus på handel till fokus på pengar som förmerar sig själva. Nederländerna kommer, under slutet av denna period, bli omkörda av Storbritannien.


1750-1914

Industrier och imperier

Denna period är Storbritanniens. Nu sker det som kommer att förändra samhället i grunden och få det att likna det samhälle vi har idag. Det mest utmärkande för denna period är den extremt genomgripande industrialiseringen, samtidigt som denna sker med hjälp av en utökad kolonialisering, och ett byggande av imperier. Storbritannien kommer fram emot slutet av denna period se en nedgång, som matchas av en uppgång för USA.

1914-2008

Bubblor och Krascher 

Det är under 1900-talet som USA kliver fram som världens viktigaste supermakt. Men det är också en tidsperiod som präglas av ofred och splittring mellan olika typer av tänkande kring hur ett land och dess ekonomi skall styras.