Lösningsfokuserad uppföljning av inlägget "Självskattningsmyten": Förslag på lektionsupplägg

I förra inlägget gick jag igenom Icy Lees (ja, förmodligen det coolaste namnet i hela Hong-Kong) artikel Ten Mismatches between teachers' beliefs and written feedback practice, och som vanligt när man läser forskning om vad människor gör när de tror att de gör något annat så gav artikeln en något bitter eftersmak av igenkännande. Lees slutsats var att lärare i regel har ganska sunda värderingar kring hur feedback borde ges, men att detta inte korrelerar särskilt väl med hur de faktiskt, i praktiken gör när de ger feedback.

Tanken med den här bloggen är att belysa problem och missförhållanden i glappet mellan å ena sidan pedagogisk/didaktisk teori och forskning och lärarpraktiken å den andra, men också att ge förslag på lösningar som faktiskt leder framåt, så jag bestämde att jag skulle läsa artikeln tillsammans med mina elever i årskurs tre - och se hur de reagerade på den. Här kommer en kort sammanfattning av upplägg och genomförande. Totalt sett tog detta ca två klocktimmar.

  1. Kort genomgång av genren ("forskningsrapport") och dess kännetecken.
  2. Förklaring av konceptet "abstract" och högläsning av textens dito i helklass.
  3. Eleverna delas in i små grupper, som var och en får sig tilldelad ett stycke (artikeln är indelad i tio olika stycken om vardera en "mismatch").
  4. I ett på förhand skapat dokument (exempel) skall varje grupp sammanfatta "sitt" stycke med en mening, samt skapa en liten lista på ord och uttryck som upplevdes som svåra.
  5. När alla är klara (ca 25 minuter senare) har vi en sammanfattning av Lees artikel i tio meningar. Av orden de valde skapade jag en Quizlet-lista som vi kan återkomma till vid ett senare tillfälle.
  6. Kopiera in varje mening som individuella frågor i Kahoot eller Socrative. Gör svarsalternativen till "true" eller "false", där eleverna svarar på om de har upplevt feedback som de fått från mig på ett sätt som stämmer överens eller inte stämmer överens med dessa tio påståenden.
  7. Gå igenom elevernas svar i helklass (Socratives staplar ger en ganska tydligt bild som man sjäv eller eleverna kan kommentera)
  8. Formulera, helst tillsammans med eleverna, en ny rutin för feedback som stämmer överens med såväl elevernas egen uppfattning (svaren på den quiz de precis gjorde) såväl som Lees artikel. Vi kom fram till följande:
screenshot.png

Som en avslutande kommentar kan jag säga att eleverna upplevde att den feedback de fått hittills funkade ganska okej - men där de var kritiska tenderade de att hålla med varandra. Det var alltså några specifika punkter där min feedback hade varit särskilt problematisk tidigare. Jag hade förmodligen inte fått syn på detta utan deras hjälp - så det hela blir lite av en win-win situation.

PS. Här kommer tre länkar till bra klipp att bryta av med

Feedback i form av recension

Feedback i form av fokusgrupp 

Feedback som fokuserar enbart på det negativa

Lars BjörklundComment